Ile kosztuje fotowoltaika?

Dynamicznie zwiększające się ceny energii elektrycznej oraz coraz głośniej przebijające się w eterze głosy ekologów bardzo silnie przykuwają uwagę zarówno prywatnych, jak i biznesowych inwestorów do innowacyjnego rozwiązania, jakim jest fotowoltaika. Koszt ponosimy tutaj jeden raz, a następnie przez wiele lat możemy cieszyć się z samodzielnie wytwarzanego, stabilnego pod względem generowanych wydatków, prądu. Kluczowym czynnikiem przy zakupie jest oczywiście opłacalność takiej inwestycji, czyli sprawdzenie ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna w praktyce. W artykule postaramy się przedstawić w możliwe najprostszy sposób wszystkie powyższe kwestie.

Instalacja fotowoltaiczna – cena zakupu i koszty montażu

Mimo że koszt instalacji fotowoltaicznej ponosi się jednorazowo, jest to wydatek relatywnie duży, co w pierwszej chwili może zniechęcać potencjalnych inwestorów. Co do zasady oscyluje on w granicach kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od indywidualnych czynników dotyczących specyfiki systemu. Nieco bardziej szczegółowe przedziały cenowe, wynikające z wyboru konkretnego wariantu, przedstawimy w dalszej części artykułu. Na ten moment skupimy się na określeniu czynników, od których uzależniona jest cena instalacji fotowoltaicznej.

Głównymi jej składowymi są inwerter, elementy montażowe, przewody, dostawa, składanie i konieczność uprzedniego zaprojektowania systemu oraz wykonania niezbędnych pomiarów i analiz, a także oczywiście koszt paneli fotowoltaicznych. W ramach całości uwzględnić należy również podatek VAT wynoszący w tym przypadku 8%.

Na finalną wysokość wydatków generowanych przez wspomniane czynniki mają wpływ dodatkowe zmienne, takie jak planowana lokalizacja instalacji (od której uzależniona będzie specyfika konstrukcji montażowej) oraz jej jakość i pożądana do uzyskania moc, a zatem także liczba koniecznych do zakupienia modułów.

Uśredniony koszt fotowoltaiki w zależności od wielkości i jakości instalacji

Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, cena nie jest parametrem łatwym do ogólnego scharakteryzowania, ponieważ – jak wspomnieliśmy już wcześniej – wynika ona z wielu niejednolitych, indywidualnych czynników. Aby jednak przybliżyć temat naszym czytelnikom, postanowiliśmy zastosować pewne uproszczenie, który pozwala na całkiem dobry pogląd nie tyle na konkretną wartość inwestycji, ile na sposób, w jaki kształtują się koszty instalacji tego rodzaju, w zależności od jakości oraz uzyskiwanej mocy.

Kierując się taką klasyfikacją podziału, można przyjąć trzy główne kategorie jakościowe, z których każda dzieli się na trzy dodatkowe mniejsze grupy o mocach od 3 do 10kW. Wówczas orientacyjne koszty fotowoltaiki prezentować się będą następująco:

– panele PV relatywnie tanie – około 17 000 zł za instalację o mocy 3kW, około 22 500 zł przy mocy 5kW oraz mniej więcej 37 000 zł przy mocy na poziomie 10kW,

– moduły ze środka skali – około 18 500 zł za instalację o mocy 3kW, około 25 000 zł przy mocy 5kW oraz mniej więcej 42 000 zł przy mocy na poziomie 10kW,

– systemy najwyższej jakości – około 19 000 zł za instalację o mocy 3kW, około 28 000 zł przy mocy 5kW oraz mniej więcej 47 000 zł przy mocy na poziomie 10kW.

Powyższe szacowane przedziały cenowe instalacji fotowoltaicznych oprócz kosztów zakupu komponentów uwzględniają również wydatki opisane wcześniej, m.in. te związane z montażem czy koniecznością odprowadzenia podatku VAT.

Ile paneli fotowoltaicznych na 1kW a ile na cały dom?

Aby uporządkować przedstawione wcześniej dane dotyczące cen instalacji fotowoltaicznych, warto przełożyć je na płaszczyznę nieco mniej abstrakcyjną. W tym celu ustalimy, ponownie czysto orientacyjnie, jakiej wielkości instalacja może być potrzebna użytkownikowi w zależności od jego zapotrzebowania na energię w domu.

Zacznijmy od tego, że przeciętnie pojedynczy moduł generuje moc z przedziału od 290 do 400W. Na potrzeby naszego przykładu uśrednijmy tę wartość do 335 W i przyjmijmy założenie, że dany panel pracować będzie z maksymalną wydajnością przez 60 minut, co przełoży się na uzysk energetyczny w wysokości 335Wh. Żeby wygenerować zatem 1kWh energii, potrzebować będziemy trzech takich paneli (335Wh * 3 = 1005Wh), które sumarycznie zajmą powierzchnię około 4,5 m2.

Kolejnym istotnym pytaniem, które należałoby zadać w tym kontekście, jest to, w ile paneli fotowoltaicznych dla domu powinno się wobec tego zainwestować. Tutaj dopuśćmy kolejne uproszczenie polegające na tym, że zakładamy, iż system ma produkować prąd wyłącznie na potrzeby typowych użytkowników domowych. Wówczas dość powszechnie przyjmuje się, że 1kW energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację rekompensuje każde 50 zł wydane w skali miesiąca na standardowe rachunki.

W tej sytuacji łatwo już obliczyć, że przy comiesięcznych opłatach za prąd w wysokości np. 150 zł, wystarczy nam 3-kilowatowa mikroinstalacja fotowoltaiczna. Cena takiego systemu, jak wynika z informacji przedstawionych wcześniej, wahać się będzie natomiast w przedziale od 17 000 zł (za instalacje najtańsze) do 19 000 zł za te najdroższe, ale oferujące jednocześnie najwyższą jakość.

Fotowoltaika – koszty i zyski z inwestycji

Jak nadmieniliśmy w pierwszej części wpisu, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, koszt początkowy inwestycji może istotnie odstraszać. W praktyce jednak należy mieć na uwadze, że sama eksploatacja systemu jest niemal darmowa, wynosząc w skali roku zaledwie kilkaset złotych. Początkowa, jednorazowa cena instalacji fotowoltaicznej potrafi zwrócić się natomiast już w kilka lat od zamontowania, a czas ten można dodatkowo skrócić poprzez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej lub rządowych programów dofinansowujących inwestycje związane z OZE.

Najnowsze wpisy: