Mój prąd 5.0 — kompleksowy poradnik

W marcu 2023 roku nastąpił koniec czwartej edycji popularnego programu dofinansowań do OZE — Mój Prąd 4.0. Wyczerpanie zaplanowanych funduszy nastąpiło znacznie szybciej niż początkowe przewidywania. To pokazuje ogromne zainteresowanie inwestycjami w fotowoltaikę i ekologicznymi źródłami ciepła. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną odsłonę projektu, oznaczonej numerem 5.0. Co nowego pojawi się w programie? Jak kształtuje się wysokość kwot przyznawanych inwestorom. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, z którego dowiesz się wszystkiego o dotacjach Mój Prąd 5.0.

Dotacja Mój Prąd 5.0 — nowa edycja, nowe możliwości

Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku do poprzedniej edycji programu, często zadawały sobie pytanie, czy program Mój Prąd 5.0 będzie w ogóle mieć miejsce? Przynosimy więc dobrą wiadomość — NFOŚiGW potwierdziło, że nabór 5.0 ruszy 22.04.

Mój Prąd 5.0 znacznie rozszerzył przedmiotowy zakres oferowanej pomocy. W 2023 roku otrzymamy atrakcyjne pakiety dofinansowań nie tylko do podzespołów instalacji fotowoltaicznej, lecz także do pompy ciepła lub magazynów energii off-grid. Nie da się ukryć, że zarówno wysokość środków, jak i przystępność dofinansowania ożywia rynek OZE i popularyzuje ekologiczne rozwiązania w całym społeczeństwie.

Podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie zasad i procedowanie wniosków jest wspomniany wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komunikaty napływające z NFOŚiGW jednoznacznie sugerują, że nowa dotacja Mój Prąd w sposób kompleksowy podchodzi do ograniczania emisyjności budynków jednorodzinnych. Integracja funduszy przeznaczonych na fotowoltaikę z dofinansowaniem magazynów energii, pompy ciepła i kolektora słonecznego na ciepłą wodę przekładają się na dom o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej.

Takie podejście spotyka się z entuzjazmem zarówno wśród użytkowników prywatnych, jak i firm zajmujących się montażem instalacji PV. Mój Prąd 5.0 będzie katalizatorem zmian w obszarze dostępności OZE i przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Mój Prąd 5.0 — dla kogo?

Dla kogo więc przeznaczony jest Mój Prąd 5.0? Dopłaty rządowe obejmą osoby fizyczne, które chcą zbudować instalację fotowoltaiczną dla potrzeb autokonsumpcji. Zasady przyznawania dotacji nie ulegną drastycznym zmianom w porównaniu do poprzedniej edycji.

Pamiętajmy, że wszystkie wcześniejsze odsłony uwzględniały systemy fotowoltaiki zamontowane przed rozpoczęciem naboru. Ta tendencja zostanie utrzymana także w wersji Mój Prąd 5.0. Co to oznacza w praktyce? Otóż obecni prosumenci mogą skorzystać z programu i ubiegać się o dotację wtedy, gdy ich instalacja pozostaje w pełni aktywna. Finansowanie wstecz otwiera nowe możliwości dla inwestora ubiegającego się o zwrot środków zakupu i montaży ogniw solarnych. Nie musisz się martwić, że nie zdążyłeś ze złożeniem wniosku o dotację 4.0. Będziesz dalej mieć taką możliwość w nowym pakiecie funduszy.

Mój Prąd 5.0 – wartość dofinansowania

Pora przedstawić szczegółowe wysokości maksymalnego finansowania, jakie podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej. Warto już teraz pomyśleć o rozbudowie instalacji słonecznej o dodatkowe elementy, które uprawniają do ubiegania się o wyższe kwoty dotacji. Fotowoltaika zintegrowana z magazynem energii, pompą ciepła lub kolektorem solarnym pozwala zwiększyć wysokość wsparcia.

Oto jak kształtują się dopłaty do poszczególnych komponentów ekologicznego domu:

1. Instalacja samych paneli fotowoltaicznych — do 6 000 PLN.

2. Instalacja ogniw solarnych przy rozszerzeniu o kolejne elementy o wysokiej efektywności energetycznej — do 7 000 PLN.

3. Montaż magazynu energii — do 16 000 PLN.

4. Montaż systemu zarządzania energią — do 3 000 PLN.

5. Zakup pompy ciepła powietrze-powietrze — do 4 400 PLN.

6. Montaż pompy powietrze-woda bez podwyższonej efektywności — do 12 600 PLN.

7. Montaż pompy powietrze-woda z podwyższoną efektywnością — do 19 400 PLN.

8. Montaż pompy gruntowej — do 28 000 PLN.

9. Montaż kolektorów słonecznych — do 3 500 PLN.

Widać wyraźnie, że jest o co się starać. W edycji Mój Prąd 5.0 wysokość finansowania została urealniona do presji inflacyjnej i aktualnych stawek na rynku. Inwestorzy mają możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do alternatywnego programu Czyste Powietrze, dotacja Mój Prąd ma charakter wsteczny — jest udzielana wyłącznie na zakończone inwestycje. Nie ma tu możliwości prefinansowania czynności zakupowych.

Jak wypełnić wniosek Mój Prąd?

Punktem wyjścia dla wszystkich potencjalnych beneficjentów programu staje się internetowy Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Złożenie wniosku o dofinansowanie przebiega tylko i wyłącznie w formule online na wspomnianej platformie GWD.

Logowanie do generatora wymaga uprzedniego założenia konta i posiadania dostępu do profilu zaufanego. Formularz o dotację podpisujemy za pomocą podpisu elektronicznego, dlatego profil zaufany okazuje się niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku.

Jeśli przygotowaliśmy wszystkie dokumenty, możemy przejść do zakładki „Nowy wniosek o dofinansowanie”. Tutaj należy wybrać właściwy rodzaj wniosku (w naszym przypadku będzie to „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”). Po kliknięciu przechodzimy do selekcji dziedziny i wybieramy „Mój Prąd”.

W procesie aplikacji zostaniemy poproszeni o dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej. Należy przygotować przede wszystkim:

  • faktury i paragony zakupowe dla komponentów i innych podzespołów objętych dofinansowaniem,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które dowodzi faktu przyłączenia instalacji PV do sieci,
  • protokół odbioru instalacji od wykonawcy.

Braki w dokumentacji skutkują odrzuceniem wniosku i koniecznością korekty. Wprawdzie Mój Prąd 5.0 nie precyzuje, do kiedy będzie akceptował poprawki, jednak warto już na samym początku zadbać o kompletność zaświadczeń. Unikniemy dzięki temu wydłużenia procedury i szybciej otrzymamy należne fundusze.

Mój Prąd – ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Regulamin programu Mój Prąd 5.0 nie wskazuje czasu, jaki może upłynąć od całościowej weryfikacji wniosku do realizacji przelewu na konto beneficjenta. Czas trwania procedury zależy bowiem od intensywności, z jaką napływają kolejne wnioski. Samo rozpatrzenie powinno zająć nie więcej niż 90 dni liczonych od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Jak to wygląda w praktyce? Poprzednia edycja spotkała się z odzewem ponad 260 000 wnioskodawców. Średni czas oczekiwania na akceptację wniosku wynosił wówczas 7 miesięcy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wypełnienie formularza i dostarczenie wszystkich wymaganych załączników. Wszelkie późniejsze korekty niepotrzebne wydłużają procedurę.

Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu i skorzystaj z usług firmy Systemy Pasywne we Wrocławiu. Udostępniamy komponenty fotowoltaiczne i pompy ciepła Fox Air o wysokiej efektywności energetycznej, które upoważniają do otrzymania najwyższych kwot dotacji.

Najnowsze wpisy: