Program Czyste Powietrze 2023 — wszystko, co musisz wiedzieć

Ruszyła nowa edycja programu wsparcia dla obywateli, którzy stawiają na termomodernizację i ekologiczne źródła ogrzewania. Pakiet dofinansowań pod nazwą „Czyste Powietrze” od lat wzbudza ogromne zainteresowanie wśród inwestorów. Przedstawiamy poradnik, z którego dowiesz się wszystkiego o zasadach finansowania inwestycji, jakie wpisują się w założenia walki z polskim smogiem. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać środki? Jaki pułap osiąga maksymalna kwota dotacji?

Co nowego w programie na 2023 rok?

Omawiany program Czyste Powietrze od lat wspiera wnioskodawców na podstawie kryterium wysokości rocznych dochodów. Co przez to rozumiemy? Otóż maksymalna wysokość wsparcia kształtuje się na podstawie tzw. progów dochodowych. W edycji 3.0 utrzymano dotychczasowe nazewnictwo progów (podstawowy, podwyższony i najwyższy), jednak modyfikacjom uległy same wartości pieniężne.

Ogólna zasada głosi, że im niższe dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, tym wyższa kwota dostępnej dotacji. Dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków będzie tutaj gminne zaświadczenie o dochodach, a także ewentualne poświadczenie uprawnień do otrzymywania zasiłków.

Zmianom uległ także sam sposób składania wniosku w ramach pakietu Czyste Powietrze o dofinansowanie. Nowy projekt zakłada wnioskowanie o dotacje w trybie zwykłym lub dotacje prefinansowane za pośrednictwem rządowego serwisu i w ramach ujednoliconych formularzy. Dla osób realizujących pełnozakresowe prace termomodernizacyjne w nieruchomości mieszkalnej opracowano dodatkowe pakiety dofinansowań.

Czyste i wolne od pyłów zawieszonych powietrze staje się realnym celem na najbliższe lata. Beneficjenci rządowego programu pomocowego uzyskają urealnione kwoty dotacji, zgodnie ze wskaźnikami inflacyjnymi. Istnieje przy tym możliwość zaciągnięcia kredytu na preferencyjnych warunkach w płatności z góry. To kluczowe rozszerzenie dla osób, które planują kosztowne inwestycje, jednak nie mają wystarczającej ilości gotówki.

Warunki uzyskania wsparcia finansowego

Istnieją 3 główne kategorie warunków wstępnych, które otwierają drogę do ubiegania się o fundusze. Dotacje Czyste Powietrze przeznaczone są dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku jednorodzinnego, którzy mieszczą się w nowych przedziałach dochodowych. W drugim punkcie wymogów zaznaczono konieczność wyeliminowania starego źródła ciepła, które nie spełnia założeń programowych. Warto zaznaczyć, że ten wymóg obowiązuje nawet wówczas, gdy wniosek o dofinansowanie złożono wyłącznie na pokrycie wydatków termomodernizacyjnych.

Ostatnim kryterium pozostaje spełnienie warunków technicznych w specyfikacji finansowanych urządzeń. Dotyczą one przede wszystkim weryfikacji klasy efektywności energetycznej, która uprawnia do otrzymania określonych kwot. Przykładowo, jeśli zdecydujesz się na zakup pompy ciepła Fox Air o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, możesz liczyć na znacznie większą pulę dostępnych środków niż inni inwestorzy.

Czyste Powietrze 2023 – jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumentacja dla osób wnioskujących o dofinansowanie nie powinna nastręczać szczególnych trudności. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zaświadczeniach, aby uniknąć odrzucenia całości wniosku. Osoby ubiegające się o podwyższone progi dotacji mają obowiązek wykazania odpisu potwierdzającego uprawnienie do podwyższonej kwoty. Konieczne będzie także dostarczenie wypisu z Księgi Wieczystej. Kiedy dana nieruchomość nie posiada KW, wówczas trzeba przygotować inną formę potwierdzenia prawa własności, np. akt notarialny lub sądowe postanowienie o przyznaniu spadku.

Wielu inwestorów decyduje się na dotacje Czyste Powietrze z prefinansowaniem. W takiej sytuacji należy dostarczyć do urzędu umowę z wykonawcą robót. Informacje o wszelkich dodatkowych dokumentach znajdziesz po zalogowaniu się na stronie profilu zaufanego lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z prefinansowania chętnie korzystają mieszkańcy dużych miast w Polsce. Fotowoltaika we Wrocławiu w połączeniu z instalacją pompy ciepła stanowi przykład na to, jak nowoczesne rozwiązania okazują się nie tylko ekologiczne, lecz ogromnie opłacalne dla samego inwestora.

Czyste Powietrze 2023 – jak wypełnić wniosek o płatność?

Wnioskodawcy mają możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej (tylko poprzez serwis gov.pl) lub złożenia ich osobiście czy też listownie we właściwym oddziale WFOŚiGW. Jeśli wybierzemy drogę pocztową, musimy skorzystać z generatora wniosków o dofinansowanie i stworzyć w nim odpowiedni formularz.

Projekt Czyste Powietrze ma charakter ciągły. Od uruchomienia systemu składania wniosków z początkiem 2023 roku, uprawnieni beneficjenci mogą przesyłać formularze w dogodnym dla siebie terminie.

Czyste Powietrze 2023 – ile wynosi wartość dofinansowania?

Komplikacje pojawiają się przy ustalaniu konkretnych kwot dotacji. Jeśli chcesz skorzystać z pakietu Czyste Powietrze, sam wniosek to tylko jeden krok na drodze do otrzymania pieniędzy. Warto już zawczasu zaplanować inwestycję w pompy ciepła lub podzespoły fotowoltaiczne tak, aby wyróżniały się one jak najwyższym poziomem efektywności energetycznej. Na wysokie kwoty wsparcia mogą również liczyć inwestorzy dokonujący kompleksowej termomodernizacji.

Pomysłodawcy programu przewidzieli maksymalne kwoty dotacji, które obowiązują dla gospodarstwa domowego. Przy podstawowym progu dofinansowania możemy otrzymać do 66 000 PLN dofinansowania. Górnym pułapem wsparcia na podwyższonym poziomie jest kwota 99 000 PLN. Natomiast przy najwyższym poziomie dofinansowania uzyskamy do 135 000 PLN.

Inwestuj w pompy ciepła we Wrocławiu z serii Fox Air, które uprawniają do ubiegania się o maksymalną kwotę dotacji na poszczególnych progach dochodowych. Pompy Fox Air stanowią integralny element oferty firmy Systemy Pasywne i wyróżniają się doskonałymi parametrami efektywności energetycznej. Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu i dowiedz się więcej o ekologicznych źródłach ogrzewania i pozyskiwania energii.

Najnowsze wpisy: